Trực tiếp Tổng kết và trao giải cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III

20:16 19/06/2017 1743 0

Trực tiếp Tổng kết và trao giải cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III

Link trực tiếp Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III:

https://www.facebook.com/cuocthi.cpvm/videos/1900531503562532/