Thông báo lùi giờ thi vòng thi cấp tỉnh thành phố cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn

BTC thông báo lùi giờ thi vòng thi cấp tỉnh thành phố của ngày 20 tháng 5 năm 2017

Thông báo về tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi “Chinh phục vũ môn” lần thứ III, năm học 2016 - 2017

BTC thông báo về tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi “Chinh phục vũ môn” lần thứ III, năm học 2016 - 2017 từ ngày 20/5 đến ngày 31/5/2017

Thông báo về Danh sách các thí sinh thi vòng thi cấp tỉnh, thành phố cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn lần thứ III

BTC thông báo Danh sách các thí sinh thi vòng thi cấp tỉnh, thành phố cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn lần thứ III năm học 2016 - 2017.

Kết quả giải thưởng event "LUCKY FRIDAY" - "THỨ 6 MAY MẮN" tuần thứ ba

BTC thông báo Kết quả giải thưởng event "LUCKY FRIDAY" - "THỨ 6 MAY MẮN" tuần thứ ba.

Cuộc thi Chinh phục vũ môn - Kết thúc vòng thi cấp trường với những con số ấn tượng

Vòng thi cấp trường cuộc thi Chinh phục vũ môn đã chính thức khép lại, chuẩn bị cho một vòng thi cấp tỉnh/thành phố tiếp theo thật bất ngờ và nhiều gay cấn.