Quy định về việc lập tài khoản đăng ký tham gia cuộc thi Chinh phục vũ môn lần thứ III

Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng duy nhất 01 tài khoản trong suốt thời gian tham gia cuộc thi. Do vậy, thí sinh cần đăng ký thông tin tài khoản theo đúng hướng dẫn từ phía BTC như sau:

Hướng dẫn đăng ký tham gia cuộc thi Chinh phục vũ môn lần thứ III

Hướng dẫn đăng ký tham gia cuộc thi Chinh phục vũ môn lần thứ III