Hình ảnh - Video nổi bật

(Kiên Giang) - TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN TỔ CHỨC CUỘC THI “CHINH PHỤC VŨ MÔN” TOÀN QUỐC LẦN THỨ III, NĂM HỌC 2016 – 2017

08:58 17/10/2016 4831 0

Trường THCS Thị Trấn, Ấp Vĩnh Đông, Vĩnh Thuận, Kiên Giang tổ chức cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ III, năm học 2016 – 2017

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg