THÔNG BÁO V/V XÁC MINH THÔNG TIN THÍ SINH NHẬN GIẢI TỈNH/TP VÀ THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC

BTC Thông báo v/v xác minh thông tin thí sinh nhận giải tỉnh/tp và tham gia vòng chung kết toàn quốc

THÔNG BÁO V/V XÁC MINH THÔNG TIN THÍ SINH NHẬN GIẢI TỈNH/TP VÀ THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC

BTC Thông báo v/v xác minh thông tin thí sinh nhận giải tỉnh/tp và tham gia vòng chung kết toàn quốc

Vòng thi cấp tỉnh thành phố cuộc thi Chinh phục vũ môn đã sắp kết thúc

Chỉ còn 02 ngày nữa, vòng thi cấp tỉnh/tp cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III sẽ kết thúc.

Thông báo lùi giờ thi vòng thi cấp tỉnh thành phố cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn

BTC thông báo lùi giờ thi vòng thi cấp tỉnh thành phố của ngày 20 tháng 5 năm 2017

Thông báo lùi giờ thi vòng thi cấp tỉnh thành phố cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn

BTC thông báo lùi giờ thi vòng thi cấp tỉnh thành phố của ngày 20 tháng 5 năm 2017