DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ VÀ CẤP TOÀN QUỐC CUỘC THI CHINH PHỤC VŨ MÔN

Ban Tổ chức thông báo danh sách các giải thưởng cá nhân và tập thể cấp trường và cấp tỉnh/thành phố cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III năm học 2016 - 2017

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ VÀ CẤP TOÀN QUỐC CUỘC THI CHINH PHỤC VŨ MÔN

Ban Tổ chức thông báo danh sách các giải thưởng cá nhân và tập thể cấp trường và cấp tỉnh/thành phố cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III năm học 2016 - 2017

Trực tiếp Tổng kết và trao giải cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III

Trực tiếp Tổng kết và trao giải cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III

Trực tiếp Tổng kết và trao giải cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III

Trực tiếp Tổng kết và trao giải cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III

Trực tiếp vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III

Trực tiếp vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III